นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง Share.psu

Ico48
 อ.นงเยาว์ สว่างเจริญ คะหนูเพียงหวังให้ อาจารย์มาร่วมอ่าน ร่วสังเกต การใช้งาน...นึกสนุกก็กระโดดเข้ามาร่วมแจม...หากจะหวังมากกว่านั้นคือให้ อ.เขียนเล่าเทคนิคการสอน...สู่อาจารย์รุ่นใหม่ ...หวังเพิ่มอีกนิด ชวนคนที่บ้านเขียนเล่า ประสบการการสอนอีกคน...เรียกว่า...หวังไปเรื่อยๆค่ะ...อาจารย์ขา
เนื้อหาเต็ม: เล่าเรื่อง Share.psu