นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย-+-+ทำ 5ส. ในตู้เย็น

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
18 January 2008 16:05
#13356

ขอบคุณที่บันทึกค่ะ...

/(*__*)\