นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม...ลอกโครงการ

Ico48

ผมว่าในปัจจุบัน เราตัดสินจากเอกสาร หรือคำหรู ๆ ของวัตถุประสงค์โครงการมากไป และมักเขียนหลายวัตถุประสงค์เพื่อให้ดูดี แต่จริง ๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาในการอบรมเป็นที่ต้องการ /ตรงใจกับผู้ที่ต้องการอบรมหรือไม่ ผมเคยจัดอบรมด้านไบโอดีเซล ผู้เข้าอบรมบอกว่าทฤษฎีมากไป ครั้งหน้าและต้องแบ่งเป็บอบรมเน้นปฏิบัติ และความรู้ชั้นสูง เพราะก็มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรู้ทฤษฎีมากเหมียนกัลล์