นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

Ico48

บ้านเราคนเก่งก็เยอะค่ะ  ถ้ามีแค่สามัคคีแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัว+คุณธรรมด้วย เราคงไปได้ไกลเหมือนสิงค์โปร์