นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลับมาจากตรังแล้วค่ะ

Ico48
เอ้ย!!!...แน่ใจเหรอว่ากินหมูย่างตรังเผื่อแล้วอ่ะ...ยังไม่เห็นอิ่มเลย...อ้อ!!!...มานตกไปที่ท้องของอิมหมดก่อนมาถึงอุโยะแน่ ๆ ...กร้ากกกก