นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลับมาจากตรังแล้วค่ะ

Ico48
  • ตามมาชมนักศึกษาเขตการศึกษาตรังด้วยคน
  • พี่ได้จัดกิจกรรมร่วมนักศึกษาตรังหลายครั้งประทับใจนักศึกษาที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงเวลา
  • ที่สำคัญนักศึกษาตรังมีสัมมาคารวะมาก เดินสวนทางกับผู้ใหญ่ นักศึกษาเหล่านั้นจะยกมือไหว้ทันที ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
  • เป็นความน่ารักจริง.....จริง
  • ขอบอก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ