นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งเทียบเชิญ...

Ico48

"มิตร....รัก....นัก......กลอน"

มิตร....ภาพ พานพบ  ประสบเจอ        มากนักเออ ทั้งน้องพี่ มีให้เห็น

รัก....สิ่งหนึ่ง สิ่งเดียว เกี่ยวกันเป็น      ใช่ยากเย็น หากเห็นหนึ่ง ซึ่งคำกลอน

นัก....ขีดเขียน เวียนมา ว่าเป็นคำ       บ้างก็ขำ บ้างก็เศร้า เคล้าคำสอน

กลอน....มากรส คนมากมาย หลายหลากตอน       ก่อนเข้านอน เขียนบทหนึ่ง ซึ้งคำงาม.... 

กวี "สีปาด"

เนื้อหาเต็ม: ส่งเทียบเชิญ...