นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รองเท้าแตะ

Ico48

อ่านยากจัง ตัวหนังสือ กับ แถบสี ที่เป็นพื้นหลัง กลืนกันไปหมด ตาลาย ยิ่งกว่า ลายตา เม้นต์ ไม่ออก ตาลาย ลายตา

เราเอง 8-) 

เนื้อหาเต็ม: รองเท้าแตะ