นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งเทียบเชิญ...

Ico48

คิกๆๆๆ

ดื่มสุรา ไร้ผู้รู้ใจ เมาให้ตาย
ดื่มสุรา  ผู้รู้ใจ ไฉนเมามาย

สีไหร 

ข้าน้อย คาราวะ แม่นางปลาทูนึ่ง ดื่มอีก ๓ จอก
ยาม (เฝ้าแชร์)  รินมาอีก ๓ จอก  ดื่มๆๆ
8-)

เนื้อหาเต็ม: ส่งเทียบเชิญ...