นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้ดูของจริง อิงรัฐธรมนูญ

Ico48
P  ใช่ครับ  ...สังคมยังเฝ้ารอวันที่พวกเขาเหล่านั้นได้กลับออกมาเป็นคนดี จากการฝึกฝน ผ่านการหล่อหลอมจากที่นั้น  และได้ร่วมกันพัฒนาสังคมต่อไป 

              

การให้โอกาสคนทำผิดได้ปรับตัว  มันมีค่ามากกว่าการให้สิ่งของ

  • ขอบคุณครับ