นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งเทียบเชิญ...

Ico48
ทา ยุ (Recent Activities)
17 January 2008 16:01
#12992

       หลังจากเริ่มเรียนรู้เรื่องของแชร์

ทั้งคุณแม่คุณพ่อ ปนพวกพ้อง

เริ่มรู้จักทักทาย ร่วมพี่น้อง

ภายใต้ห้องแหล่งเรียนรู้ของ ม.อ.

        ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์

จะเรื่องงาน ส่วนตัว หรือลูกหม้อ

คอยหัวร่อ ต่อกัน พลางชื่นใจ

ยังที่ใด จะอบอุ่น เท่า มอ. เรา

...แฮะ ๆ  ช่วยต่อให้ครับคุณพี่

 

เนื้อหาเต็ม: ส่งเทียบเชิญ...