นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เตรียมการอย่างไร......เมื่อมีชาวต่างชาติมาสอน"

Ico48

เป็นคนหนึ่งด้วยค่ะ ที่ต้องประสานงานกับนศ.ชาวต่างประเทศ มีปัญหาเรื่องภาษานิหน่อย ว่าจะหาเรียนอยู่ ใครพอจะแนะนำที่เรียนฟรีให้ได้บ้างเอ่ย