นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กาลครั้งนานมาแล้ว โลกทัศน์ที่บิดเบี้ยวของบัณฑิตศึกษาได้เกิดขึ้นในประเทศไทย

Ico48

เชื่อ หรือ ไม่

ผมไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากวิทยานิพนธืปริญญาเอกของผมเลย

แต่ผมได้กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน เพื่อได้มาซึ่งความรู้ใหม่ จากการเรียนปริญญาเอก ซึ่งใช้หากินอยู่ทุกวันนี้