นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

คงต้องหารือกันค่ะ :)  เพื่อจะสานต่อในการที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทรัพย์ฯเรา ว่าควรมีแนวทางพัฒนาระบบอย่างไรดี!!..

เพราะจากที่มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ข้อคิดเห็นว่า คงมาอยู่ตรงส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ   เพราะตอนนี้ระบบที่ใช้งานอยู่โดยศูนย์คอมฯดูแลก็ยังเจอปัญหาค่อนข้างมากเหมือนกัน.  ^_^ 

แต่ถ้าเราจะเอาโปรแกรมมาใช้พัฒนาดูแลระบบกันเองภายในคณะทรัพย์ฯ ก็คงไม่ขัดข้องในการหาหรือเอาโปรแกรมมาใช้กันค่ะ.. แต่ตอนนี้คงต้องหาข้อสรุปกันก่อนค่ะว่าเราจะใช้ระบบ KM แบ่งปันความรู้ที่ไหนดีกันเอ่ย!!!! ^_^