นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แจก Theme ทรงพระเจริญ (สีชมพู)

Ico48

ดีใจจังที่ มีพี่ๆ น้องๆ ได้เอาไปใช้กัน แล้วจะพยายามทำของเทศกาลต่างๆ ออกมาให้เลือกใช้เป็นระยะ นะครับ

"สละเวลาส่วนตัวเพียงนิด เพื่อเพิ่มชีวิตให้ส่วนรวม"