นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
worawit.w [IP: 192.168.100.112]
16 มกราคม 2551 19:24
#12660

มีผู้บริหารสูงสุดของคณะฯ สนับสนุนอย่างนี้ ต่อไปชาวทรัพย์ฯคงเข้ามาใช้ประโยชน์ของ share อย่างแน่นอนครับ และการพัฒนากระบวนการ KM ของคณะต้องดีขึ้นอีกมากครับและขอขอบคุณ ดร.กลางเดือน อีกครั้งครับ