นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครูที่น่าประทับใจของคุณ- -อยากฟังประสบการณ์ค่ะ

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
09 พฤศจิกายน 2550 13:01
#1259

ขอบพระคุณคุณยาดมมากค่ะ ที่สะท้อนความเป็นครูในทุกช่วงวัยของชีวิต และทำให้รู้สึกว่า ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราควรต้องพัฒนาตัว  เสียดายที่ความคิดเห็นนี้มาหลังจากสรุปไปทำแบบประเมินแล้ว  แต่ก็จะนำคุณลักษณะที่ยังไม่มีในแบบประเมินไปปรับเติมอีกทีค่ะ