นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Love cup (2)- อย่าให้ถ้วยแห่งรักเหือดแห้ง

Ico48

มาอ่านตามทุกตัวอักษร...พึงระวังตน..อาจเกิดจากความไม่ตั้งใจ..รู้เท่าไม่ถึงการณ์...คาดไม่ถึง....สารพัดที่จะเป็นไป...ขอบคุณบทความดีๆค่ะ