นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครูที่น่าประทับใจของคุณ- -อยากฟังประสบการณ์ค่ะ

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.29.137]
09 November 2007 10:17
#1253

ประทับใจครูที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ในทุกเรื่องทั้งความรู้และชีวิต

   ครูประถม  ช่วยให้ได้อ่านออกเขียนได้  และเห็นตัวเองว่าเราอยากรู้อะไรต่อ  ที่สำคัญเห็นวิถีชีวิตที่สมถะเรียบง่าย  สงบ

    ครูมัธยม  ช่วยให้เห็นโลกกว้างขึ้น ให้กำลังใขและลุ้นให้เราแสวงหาอาชีพในอนาคต

    ครูป.ตรี  สอนอาชีพ  ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันไป  ได้เรียนรู้เทคนิคการทำงาน  ความชำนาญจากแต่งละท่านเพื่อหาตัวเองให้ได้ว่าเรารักจะทำงานในช่องทางใด  ชอบใครก็อยู่ใกล้ชิดครูท่านนั้นเข้าไว้

ตามไปช่วยงานครู  ได้ทั้งความรู้  ได้ทั้งความบันเทิง

ได้ทั้งเครือข่ายพวกพ้อง

     ครู ป.โท  ให้เกียรติ  รับฟังความคิดเห็น  ส่งเสริมให้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ  ช่วยเหลือให้กำลังใจเมื่อมีอุปสรรค  ทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น  ได้เห็นความหลากหลายของคำว่าการมีชีวิต

    ครูป.เอกที่เห็นแต่ยังไม่ได้เรียน   สรุปความคิดรวบยอดได้อย่างน่าทึ่ง  (คิดได้อย่างไร)  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  และให้ข้อชี้แนะ ได้ตรงยังกับเห็นด้วยตนเอง  นับถือ

     สิ่งที่ช่วยให้ได้รับสิ่งเหล่านี้คือการรับรู้ถึงความเมตตาและปรารถนาดีที่ออกจากตัวครู

      พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจะลองนำแบบประเมินไปใช้ 

       ขอบคุณมากที่ช่วยรวบรวมมาแลกเปลี่ยน