นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หอสมุดแจ้งเวลาเปิดทำการ "ช่วงก่อนสอบ และ ช่วงสอบ" วันที่ 22 เม.ย. - 17 พ.ค. 2558

Ico48
Jack [IP: 115.96.216.76]
29 July 2021 12:24
#124058

I often visit this website and every time got some useful content which is also improve our knowledge. I would also like to recommend this post to my team of writers who offer writing help on dissertation at Quality Dissertation - http://www.qualitydissertation.co.uk/ which is leading educational company in UK. And hope they would like it. Thanks.