นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมประยุกต์

Ico48
เจริญยุทธ [IP: 172.31.32.235]
08 พฤศจิกายน 2550 17:59
#1240

อาคารหลังนี้ชื่อเป็นทางการคืออาคารศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมประยุกต์ ใช่ไมครับถ้าไม่ขัดต่ออะไร ซึ่งผมก็ไม่รู้กฏเกณฑ์ในการตั้งชื่อ แต่อยากเสนอชื่อต่อท้ายเข้าทำนองว่าเฉลิมฉลอง 80 ปีครองราช จะได้เป็นสิริมงคลต่อสถานที่และเป็นเกียรติต่อคณะฯและจดจำได้ดีว่าlสร้างและเสร็จในปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครับ