นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

ใช่เลย...  ต้องมีการสานต่อโครงการอย่างแน่นอน ว่า ท่านคณบดีต้องสั่งงานแน่ ๆ   ขนาดรูปถ่ายท่านคณบดียังนำภาพขณะถือไมค์  คือ มอบหมายงานให้อย่างแน่นอน ๆ   

 ดังนั้นงานวางแผน ผู้ที่ถูกกล่าวถึง ขอขอบข่ายงานด้วยน่ะค่ะ   คิดว่าคงต้องมีการปรึกษากันก่อนน่ะค่ะ    ไม่อย่างนั้น ลูก Share วิ่งหนีหมดแน่ ๆ  เหลือแต่ท้าว Share ฮิ ๆ