นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

Ico48

เข้ามาดู เพื่อลบสแปมครับ

ระยะหลังสังเกตว่า ลุงตู่ ปวดหัวครับ

ยิ่งตอนนี้เจอโควิด19

คงปล่อยการศึกษา ตามมีตามเกิดครับ