นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนทำงานที่....ไม่เลือกปฏิบัติ

Ico48

จริง ๆ นะครับ ผมก็อยากให้ปฏิบัติกับผมอย่างที่ปฏิบัติกับคนอื่น ๆ

แต่อยากให้แนะนำว่าทำอย่างไรที่ไม่ต้องเสียเวลารอคอยนาน เพื่อที่จะได้ไปทำอย่างอื่น คิดค่าบริการที่ต้องโทรตามก็ยังยอมนะเนียะ

ผมเคยคิดเล่น ๆ ว่า รัฐจ่ายค่าตัวผมให้ทำงานมากกว่าชั่วโมงละ 200 บาทน่ะ