นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครูที่น่าประทับใจของคุณ- -อยากฟังประสบการณ์ค่ะ

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 พฤศจิกายน 2550 18:49
#1202

ตอนนี้ได้สรูปความคิดเห็นทั้งหมด และแปลงความคิดเห็นเป็นแบบประเมินตนเองแล้วด้วยนะคะ 

ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่กรุณาร่วมกัน post ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงค่ะ  รวมทั้งทุกความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรากฏในบันทึกด้วยค่ะ