นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

     คณะทรัพย์สู้ๆ คณะทรัพย์สู้ตาย คณะทรัพย์ไว้ลาย สู้ตาล สู้ๆ

     ขอให้บุคลากรคณะทรัพย์ดำเนินรอยตามที่ท่านคณบดีแจ้งนะคะ  และหวังว่าท่านคณบดีจะได้รับเสื้อสามารถเป็นท่านต่อไปนะคะ 

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข