นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครองตน ครองคน ครองงาน

Ico48
ดีใจด้วยน้องดวง ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ จนทุกวันนี้ ไม่เพียงสร้างกำลังใจให้ตนเอง แต่ยังสร้างพลังใจให้คนรอบข้างด้วย...สู้ๆ ต่อไปนะ