นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โง่ VS ฉลาด

Ico48
โง่กับฉลาด ต่างกันที่มุมมองในการคิดนั่นเอง เพียงแค่เรามองต่างมุม ก็จะรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนความโง่ให้เป็นความฉลาดได้