นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครองตน ครองคน ครองงาน

Ico48

สาธุ...เอ๊ยไม่ใช่ อืมม์ ...เก่ง อะนะ ... ช่างอดทนจริง ๆ  11 ปี...เก่งเน๊อะ...เอาใจช่วย"คนข้างหลัง"นะคะ