นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ

Ico48

**งานแนะแนวไปสัมมนาที่ ภูเก็ตกลับมาพี่เห็นในตะแกรงส่งพิมพ์มีเพียง SWOT เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรมาเล่าให้ชาวมหาวิทยาลัยรู้บ้าง เนอๆๆๆๆๆ