นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครองตน ครองคน ครองงาน

Ico48
อุ๊ย ตาย ไปดีกว่า อย่าพูดๆๆๆ
"โอ๊ยหัวใจผมเดาะ แหมจำเพาะ มาเดาะเอาตรง หัวจายยย .. 
ที่อื่นมีถม ไม่ไปเดาะ นี่เพราะอารายยย ..
ดันมาเดาะเอาตรางหัวจายย ใครบ้างที่เหมือน อย่างผม .. "
คิกๆๆ 8-)