นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครองตน ครองคน ครองงาน

Ico48

ยัง ยัง ยัง ยังครับ ยังไม่ "๑๖ ปี แห่งความหลัง ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวาน ทั้งขมขื่น ..... ครับ จะมาตามต่อ ในการ "ครอง" ตอนต่อไป ด้วยใจระทึก

คิกๆๆ 8-)