นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Mywifiext [IP: 103.149.154.62]
05 มีนาคม 2564 17:43
#117108

<a href="https://sites.google.com/view/mywifiext-net-installation/mywifiextlocal/192-168-1-250?authuser=3

">Mywifiext.local</a>

<a href="https://sites.google.com/view/mywifiext-net-installation/home?authuser=3">Mywifiext.net</a>

<a href="https://sites.google.com/view/mywifiext-net-installation/mywifiextlocal/192-168-1-250?authuser=3

">192.168.1.250</a>

<a href="https://sites.google.com/view/mywifiext-net-installation/mywifiextlocal/netgear-ex7700?authuser=3

">Netgear EX7700 Setup</a>

<a href="https://sites.google.com/view/mywifiext-net-installation/mywifiextlocal/netgear-ex6110-setup?authuser=3

">Netgear EX6110 Setup</a>

<a href="https://sites.google.com/view/mywifiext-net-installation/mywifiextlocal/netgear-ex6150-ac1200-dual-band-wifi-range-extender-setup?authuser=3

">Netgear EX6150 Setup</a>

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg