นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

Ico48

อยากรู้เรื่องการขอวีซ่า เพื่อศึกษาต่อ นิวซีแลนด์อะจ๊ะ มีป่าว