นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โรตีญาลอ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด)

Ico48
Living123 [IP: 58.65.222.198]
28 มกราคม 2564 17:22
#116290

It's time to throw away all of those cookie-cutter date questions (What's your sign, what are your hobbies, what's your favorite color etc.

http://www.livinghomies.com