นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Star_Gooseberry.jpg

Ico48
alexwatson [IP: 111.119.183.51]
21 มกราคม 2564 15:06
#116038

Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information with us. This is really an amazing post. Keep posting. Blade Runner Coat

เนื้อหาเต็ม: Star_Gooseberry.jpg