นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาอยู่บ้านฟังเพลงกัน 3

Ico48
alexwatson [IP: 111.119.183.51]
13 January 2021 17:41
#115953

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!. Goku 59 Jacket