นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 loykratong2019_6_no5nat.JPG

Ico48
Online Pharmacy [IP: 106.66.42.214]
07 January 2021 18:15
#115829

Amazing one, love to read these kinds of articles. Check out health related stuff. Visit https://discount9onlinepharmacy.com/

เนื้อหาเต็ม: loykratong2019_6_no5nat.JPG