นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Star_Gooseberry.jpg

Ico48
Mike Rooney [IP: 111.119.183.53]
01 January 2021 20:59
#115721

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. The Undoing Outfits

เนื้อหาเต็ม: Star_Gooseberry.jpg