นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Publication - Exploring Facebook users’ willingness to accept f-commerce using the integrated unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT2), trust and risk under the moderating role of age and gender

Ico48
sophia ayla [IP: 134.122.113.23]
12 ธันวาคม 2563 18:03
#115534

If you want to buy the latest Computer and Gaming  glasses, visit our site   prescription computer glasses are designed to combine stylish looks with top-quality eye protection. Stay focused on the game with syghtglass latest gaming eyewear collection which block blue light micron anti-blue ray protection eye strain. Buy best frames prescription gaming glasses.