นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
johnson miley [IP: 45.41.134.171]
04 ธันวาคม 2563 14:09
#115437

Thanks For Sharing this Information!! We provide routers technical help, If you have any issues regarding the Tp-Link router visit our site. We are 24 hours available. https://tplinkkswifi.net/

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg