นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
amna [IP: 43.230.94.104]
02 December 2020 20:19
#115417

If you offer a free bottle of water to customers that are in your waiting room, make sure you offer that bottle of water every single time.

First Insurance Funding
เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg