นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา

Ico48
thaistadiumcenter [IP: 124.120.65.43]
30 ตุลาคม 2563 01:32
#114916

การบริหารงานแบบทีมกีฬา เมื่อมีการแยกหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับผู้เล่นแต่ละคน และแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเอง และมีการควบคุมทีมที่ดีย่อมสร้างทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จ

เว็บกีฬา บล็อกกีฬา