นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
robertrichard [IP: 49.36.147.20]
21 ตุลาคม 2563 18:23
#114657

Its a nice place to visit. Visit my website : <a href="https://fbsoffice.com/">www.office.com/setup</a> - Get started to install, download, Step 1. Go to office.com/setup - Sign in, 2nd. Enter product key, and 3rd. Get your Office setup.

<a href="https://fbsoffice.com/">office setup</a>

<a href="https://fbsoffice.com/">Microsoft Office Account</a>

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg