นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
amna [IP: 103.209.84.11]
19 ตุลาคม 2563 23:11
#114626

Service marketplace is a broad industry, this is why it is required to have separate account for service provider and service seeker. 

How To Remove Gel Nail Polish

 

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg