นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Webroot.com/safe [IP: 47.8.59.37]
19 ตุลาคม 2563 17:59
#114620

<a href="https://wsasafe.com/">Webroot.com/safe</a> is an antivirus that is good and has the best ratings. It is also affordable as compared to another antivirus.

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg