นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
www.norton.com/setup [IP: 47.8.59.37]
19 ตุลาคม 2563 17:01
#114616

<a href="https://www.setmorton.com/">www.norton.com/setup</a> - Do you wish to protect your computer and data from the ongoing cyber thefts and other attacks? You must create an account and then provide the 25-character activation code. After that, you will become qualified to download, install and activate your product. In order to get a product key for activating your Norton product, you must subscribe to one of Norton's security subscriptions.

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg