นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
www.webroot.com/safe [IP: 47.8.59.37]
19 ตุลาคม 2563 16:59
#114615

<a href="https://wsasafe.com/">Webroot.com/safe</a> is an antivirus that is good and has the best ratings. It is also affordable as compared to another antivirus. If you are finding an affordable antivirus webroot safe is one of them. As compared to McAfee, it is faster. It protects your internet services and whole devices from malware.

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg