นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Webroot geek squad download [IP: 47.8.59.37]
19 ตุลาคม 2563 16:46
#114614

Webroot geek squad download is undoubtedly one of the most appreciated and renowned for removing viruses and restricting malicious links and sites to open on the device and thus it protects data and devices on a large scale.

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg