นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

Ico48
Mike Rooney [IP: 45.116.235.112]
18 ตุลาคม 2563 17:37
#114605

Excellent article. The writing style which you have used in this article is very good and it made the article of better quality. Thank you so much for this informative post.

[url=https://www.celebsmoviejackets.com/yellowstone-beth-dutton-blue-coat]Yellowstone Beth Dutton Blue Coat[/url]